Kadencja 2014-2018

(1253) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie usunięcia pojemników na odzież, postawionych na ul. Krótkiej w Krośnie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości