Kadencja 2014-2018

(1252) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie wykoszenia skwerów na Osiedlu nr Za Barwą w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf  
Lista wiadomości