Kadencja 2014-2018

(1250) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie naprawy lamp przy narożniku ul. Kasprowicza i ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf  
Lista wiadomości