Kadencja 2014-2018

(1249) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie wykoszenia placów zabaw, okolic boiska oraz uporządkowania roślinności na działce nr 134 obr. Dymaczewo Stare.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości