Kadencja 2014-2018

(1248) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie wykoszenia łącznika pieszego między ul. Polną a ul. Mieszka I.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości