Kadencja 2014-2018

(1247) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie wykoszenia placu przy ul. B. Krzywoustego.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości