Kadencja 2014-2018

(1246) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie wyrównania tłuczniem dołów w drodze stanowiącej łącznik między ul. Polną a ul. Mieszka I.


Lista wiadomości