Kadencja 2014-2018

(1243) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie wykonania przejezdności ścieżki rowerowej na odcinku Mosina-Dymaczewo Nowe.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości