Kadencja 2014-2018

(1240) Interpelacja radnego Dominika Michalaka w sprawie budowy sieci światłowodowej w ramach programu POPC.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości