Kadencja 2014-2018

(1239) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie opłat za wbudowanie infrastruktury sieciowej w drogi gminne.


Lista wiadomości