Kadencja 2014-2018

(1238) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie wykoszenia ścieżki rowerowej na odcinku Nowinki-Pecna.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf

Lista wiadomości