Kadencja 2014-2018

(1235) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie przekazania informacji na temat adaptacji budynku na Warsztaty Terapii Zajęciowej.


Lista wiadomości