Kadencja 2014-2018

(1233) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie systematycznego wywozu wody opadowej ze studzienek chłonnych zlokalizowanych na terenie osiedla Nowe Krosno.


Lista wiadomości