Kadencja 2014-2018

(1230) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie zaadaptowania części pasa zieleni na miejsca postojowe dla aut na działce nr 1746/13 obr. Mosina.


Lista wiadomości