Kadencja 2014-2018

(1225) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie uporządkowania terenów gminnych w ciągu ul. Krosińskiej poprzez pozostawienie przy posesjach pasa zieleni oraz posadowienie kilku studzienek


Lista wiadomości