Kadencja 2014-2018

(1224) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie terminu i rodzaju nasadzeń na działce nr 2480/5 obr. Mosina, wzdłuż ekranów akustycznych.


Lista wiadomości