Kadencja 2014-2018

(1223) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie danych dotyczących liczby mieszkańców.


Lista wiadomości