Kadencja 2014-2018

(1222) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie informacji dotyczących ulic zaliczonych do kategorii dróg gminnych oraz przygotowanie uchwały w tej sprawie.


Lista wiadomości