Kadencja 2014-2018

(1217) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie skutecznego oczyszczenia studzienek kanalizacyjnych na ul. Wodnej i okolicy ul. Platanowej.


Lista wiadomości