Kadencja 2014-2018

(1208) Wniosek radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie wskazania, kto jest właścicielem gruntu na wyjeździe z krzyżówki w Żabinku.


Lista wiadomości