Kadencja 2014-2018

(1206) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie podkrzesania krzewów i drzew przy ul. Czajkowskiego/Chopina oraz ogłowienia lip przy promenadzie wzdłuż targowiska.


Lista wiadomości