Kadencja 2014-2018

(1205) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie uzupełnienia brakujących zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Lista wiadomości