Kadencja 2014-2018

(1201) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie zakupu pojemników na odpady segregowane na teren Glinianek oraz większych koszy na odpady zmieszane.


Lista wiadomości