Kadencja 2014-2018

(1196) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Dolnej i ul. Piotrowskiej w Daszewicach.


Lista wiadomości