Kadencja 2014-2018

(1191) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie sprzeciwu mieszkańców wobec inwestycji polegającej na budowie masztu telekomunikacyjnego w Dymaczewie Nowym.


Lista wiadomości