Kadencja 2014-2018

(1190) Wniosek radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie systematycznego koszenia poboczy drogi z Mosiny do Żabinka oraz wycięcia akacji wrastających w drogę.


Lista wiadomości