Kadencja 2014-2018

(1184) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie podjęcia interwencji w sprawie braku wody, przygotowania projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej, pilnego podlania drzew i krzewów.


Lista wiadomości