Kadencja 2014-2018

(1183) Wniosek radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie rozpatrzenia możliwości rozwiązania problemu braku odpowiedniego ciśnienia wody w bloku w Żabinku.


Lista wiadomości