Kadencja 2014-2018

(1179) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie informowania przewodniczących jednostek pomocniczych o zakończeniu prac porządkowych na terenie danej jednostki.


Lista wiadomości