Kadencja 2014-2018

(1177) Wniosek radnego Ryszarda Rybickiego w sprawie wykoszenia trawy i przycięcia żywopłotu wzdłuż ul. Głównej i ul. Piaskowej w Krośnie.


Lista wiadomości