Kadencja 2014-2018

(1176) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przedstawienia zakresu kompetencji Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha, w szczególności w odniesieniu do spółek medyczny

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Lista wiadomości