Kadencja 2014-2018

(1175) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie comiesięcznych sprawozdań z działalności Sekretarz Gminy Mosina.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Lista wiadomości