Kadencja 2014-2018

(1173) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie przycięcia drzew i krzewów oraz wykoszenia poboczy ul. Poznańskiej w Daszewicach.


Lista wiadomości