Kadencja 2014-2018

(1172) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie informowania o poszczególnych etapach procedur planistycznych z miesięcznym wyprzedzeniem.


Lista wiadomości