Kadencja 2014-2018

(1171) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na wniosek BR.0003.1147.2018 o wykaz niewykonanych zadań na 31 grudnia 2017 r.


Lista wiadomości