Kadencja 2014-2018

(1170) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie zamontowania ogranicznika przejazdu obok progu zwalniającego na ul. Bocznej w Krośnie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości