Kadencja 2014-2018

(1169) Zapytanie radnej Jolanty Szymczak w sprawie zagospodarowania przez mieszkańców Osiedla Czarnokurz działki o nr ewid. 648/6.


Lista wiadomości