Kadencja 2014-2018

(1168) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie ponownego przeanalizowania możliwości postawienia zakazu postoju przy skrzyżowaniu ul. Wodnej i ul. Wspólnej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości