Kadencja 2014-2018

(1167) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie uporządkowania działek gminnych; przycięcia roślinności na działce przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz na skwerze Piotra Mocka.


Lista wiadomości