Kadencja 2014-2018

(1166) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zmiany sposobu informowania mieszkańców o procedurze planistycznej związanej z dyskusjami publicznymi.


Lista wiadomości