Kadencja 2014-2018

(1165) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie przeprowadzenia analizy możliwości przystąpienia do programu aplikacji LocalSPOT.


Lista wiadomości