Kadencja 2014-2018

(1164) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przeprowadzenia kontroli w sprawie incydentu, który wydarzył się na terenie Szkoły Podstawowej w Pecnej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.pdf
Lista wiadomości