Kadencja 2014-2018

(1163) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przekazania informacji na temat kosztów stworzenia 8 tablic z nazwami i herbami stolic Polski oraz kosztów wymiany kostki brukowej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości