Kadencja 2014-2018

(1162) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie wykoszenia placu zabaw i boiska w Dymaczewie Starym.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości