Kadencja 2014-2018

(1161) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przekazania sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli harmonogramu sprzątania placów zabaw i terenów gminnych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości