Kadencja 2014-2018

(1159) Wniosek radnej Marii Witkowskiej w sprawie uporządkowania pryzmy trawy, liści i gałęzi znajdującej się przy boisku wiejskim w Rogalinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości