Kadencja 2014-2018

(1157) Wniosek radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie pozostawienia włączonego oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej, znajdującej się przy szkole przy ul. Krasickiego w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości