Kadencja 2014-2018

(1154) Wniosek radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie częstotliwości mechanicznego zamiatania ulic i harmonogramu sprzątań.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości