Kadencja 2014-2018

(1153) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie zabezpieczenia kostki brukowej na podbudowę garażu blaszanego na ul. Nizinnej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości