Kadencja 2014-2018

(1151) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie ustawienia tablicy z nazwą ul. Matejki; przestawienia znaku zakazu zatrzymywania się na ul. Wodnej; ustawienia lustra widoczności na ul. Wodne

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości